Tuladha tembung rangkep dwi purwa?

Tuladha tembung rangkep dwi purwa

?

Jawaban

Tuladha (contoh):

Luhur = lu+luhur = leluhur

Tamba = ta+tamba = tetamba

Jamu = ja+jamu= jejamu

Tuku = tu+tuku = tetuku.

Penjelasan:

Tembung Rangkep Dwipurwa

Dwi artinya dua, purwa berarti awalan.

Tembung rangkep dwipurwa yaiku tembung kang dirangkep wanda/suku kata ana ing ngarep dhewe ( tembung rangkep dwipurwa adalah tembung rangkep yang diulang suku kata bagian depan atau suku kata pertama).

Leave a Comment