Tegese tembung macapat yaiku??

Tegese tembung macapat yaiku??

Jawaban

Jawaban:

Tembang Macapat yaiku tembang utawa puisi tradisional ing tlatah Jawa sing paugeran – paugerane ono telu, yaiku guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan. Tembang Macapat katah contone, antarane Maskumambang, Mijil, Sinom, Kinanthi , Asmarandana, Gambuh, Dhandhanggula, Durma, Pangkur, Megatruh, lan Pucung.

Leave a Comment