Siapa nama asli dari nabi zulkifli

Siapa nama asli dari nabi zulkifli

Jawaban

Jawaban:

Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar.

Pembahasan

Nabi Zulkifli merupakan salah satu nabi dalam ajaran Islam yang diutus Allah untuk mengajarkan tauhid pada kaum Amoria di Damaskus yang menyembah berhala. Nabi Zulkifli diutus Allah agar kaum Amoria menyembah Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, dan membayar zakat. Nabi Zulkifli meninggal pada usia 95 tahun dan memiliki 2 orang anak. Nama beliau disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali.

Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar. Nama Zulkifli berarti “Sanggup” diberikan ketika Nabi Zulkifli menyatakan kesanggupannya untuk berlaku sabar jika siang berpuasa dan malam beribadah di mana tidak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Sejak peristiwa itulah Nabi Zulkifli yang mempunyai nama asli Basyar dipanggil sebagai Nabi Zulkifli.

Jadi, dari penjelasan di atas diketahui bahwa nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar.

Semoga dapat membantu. Selamat belajar!

Leave a Comment