Sederhanakan operasi aljabar berikut ini.

Sederhanakan operasi aljabar berikut ini.

Jawaban

Sederhanakan operasi aljabar berikut ini.  

 • a. y³ × 2y? × (3y)²
 • b. b × 2y?× b³× y²
 • c. 3m³ × (mn)?
 • d. (tn³)? × 4t³
 • e. (2x³) × 3(x²y²)³ × 5y?

Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah a? = a × a × a × …. × a, dengan n bilangan bulat positif.

Sifat Perpangkatan

 • x? × x? = x???
 • x? : x? = x???
 • (x?)? = x??
 • (xy)? = x? . y?

Untuk lebih lengkap sifat perpangkatan bisa dilihat pada lampiran

Pembahasan

Menyederhanakan operasi aljabar

 • a.   y³ × 2y? × (3y)²

y³ × 2y? × (3y)² = 2 × y³?? × 3² × y²

                          = 2 × 9 × y¹? × y²

                          = 18 × y¹??²

                          = 18 y¹²

 • b.   b × 2y?× b³× y²

b × 2y? × b³ × y² = 2 × b¹ × b³ × y? × y²

                           = 2 b¹?³ y??²

                           = 2 b? y?

 • c.   3m³ × (mn)?

3m³ × (mn)? = 3 m³ × m? × n?

                   = 3 m³?? n?

                   = 3 m? n?

 • d.   (tn³)? × 4t³

(tn³)? × 4t³ = t?  × 4t³

                 = 4 n¹² t??³

                 = 4 n¹² t?

 • e.   (2x³) × 3(x²y²)³ × 5y?

(2x³) × 3(x²y²)³ × 5y? = 2 x³ × 3 × × 5 y?

                                  = 2 × 3 × 5 × x³ × x? × y? × y?

                                  = 30 x³?? y???

                                  = 30 x? y¹?

————————————————————

Leave a Comment