Sebutkan hikmah beriman kepada rasul

Sebutkan hikmah beriman kepada rasul

Jawaban

Hikmah iman kepada rasul adalah

  1. Dengan beriman kepada rasul, maka makin sempurna iman kepada Allah.
  2. Terdorong untuk menjadikan rasul-rasul Allah contoh dalam menjalankan hidup
  3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik kepada sesama.
  4. Memiliki suri teladan dalam hidup.
  5. Mencintai rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya.

Pembahasan

Memiliki suri teladan, dapat ditemui pada Q.S. al-Ahzab (33) ayat 21.

Mencintai rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, dapat ditemui pada Q.S. Ali Imran (3) ayat 31.

Mencintai rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, dapat ditemui pada Q.S. az-Zariyat (51) ayat 56.

Leave a Comment