Sebutkan ciri-ciri syair.

Sebutkan ciri-ciri syair.

Jawaban

Ciri-ciri syair adalah

  1. Setiap bait terdiri dari empat baris.
  2. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata.
  3. Bersajak a-a-a-a.
  4. Semua baris adalah isi.
  5. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan.

Pembahasan

Syair merupakan salah satu puisi rakyat warisan budaya rakyat yang wajib kita lestarikan. Selain syair, puisi rakyat yang kita kenal adalah pantun dan gurindam.

Contoh ciri syair Perahu karya Hamzah Fansuri:

(baris 1) Perteguh jua alat perahumu

Jumlah suku kata: 11 suku kata

(baris 2) Hasilkan bekal air dan kayu

Jumlah suku kata: 10 suku kata

(baris 3) Dayung pengayuh taruh di situ

Jumlah suku kata: 10 suku kata

(baris 4) Supaya laju perahumu itu

Jumlah suku kata: 11 suku kata

Bersajak a-a-a-a (perahuMU – kaYU – siTU – iTU).

Setiap baris berisi isi mengenai nasihat hidup.

Bahasa kiasan seperti:

  • Perteguh jua alat perahumu. Merupakan kiasan agar kita memantapkan agama yang kita miliki.
  • Hasilkan bekal air dan kayu. Merupakan kiasan bahwa bekal dengan memantapkan agama akan memperoleh iman dan ketakwaan.
  • Dayung pengayuh taruh di situ. Merupakan kiasan agar selalu berpegang pada agama atau pedoman hidup.
  • Supaya laju perahumu itu. Merupakan kiasan bahwa dengan selalu berpegang teguh dengan pedoman hidup, hidup kita akan dapat dilalui tanpa halangan yang berarti.

Leave a Comment