Jelaskan makna al-Muqtadir!( Ini pelajaran agama )

Jelaskan makna al-Muqtadir!

( Ini pelajaran agama )

Jawaban

Makna dari Al – Muqtadir adalah kuasa atau mampu, yang bermakna Maha kuasa. Al – Muqtadir adalah salah satu asmaul husna yang bermakna bahwa Allah SWT merupakan zat yang maha memegang dan yang menguasai di alam ini.

Pembahasan

Asmaul Husna artinya nama – nama baik Allah SWT. Ada 99 Asmaul Husna Allah, salah satunya Al-Muqtadir yang berarti maha kuasa atas segala yang ada di alam.

Makna dari Al-Muqtadiru ( ??????? ) yang berarti Yang memegang kekuasaan dari tiap-tiap orang yang mempunyai kekuasaan, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut ini:

  • Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-kahfi [18]: 45)
  • Atau Kami memperlihatkan kepadamu (azab) yang telah Kami ancam kepada mereka. Maka sesungguhnya Kami berkuasa atas mereka. (Az-Zukhruf [43]: 42)

Leave a Comment