Hasil dari log 100 adalah

Hasil dari log 100 adalah

Jawaban

hasil dari log 100 adalah

Jawaban

Pendahuluan

Logaritma itu kebalikan dari perpangkatan

?log b = n dalam bentuk perpangkatan ? a? = b

sifat” logaritma

1) ?log (b.c) = ?log b + ?log c

2) ?log b x ?log c = ?log c

3) ?log (?/?) = ?log b – ?log x

4) ?log b = 1/?log a

5) ?log (b/c) = – ?log (c/b)

6) ?log b? = n. ?log b

7) ?²log b = ¹/?. ?log b

8) ?log a? = n

9) ?log a = 1

Pembahasan

setelah menyimak pendahuluan sekarang mari kita bahas soal

log 100 = ¹?log 100

            = ¹?log 10²

            = 2. ¹?log 10

            = 2. 1

            = 2

Kesimpulan

log 100 = 2

Leave a Comment