Contoh guru gatra ,guru lagu ,guru wilangane tembung gambuh

Contoh guru gatra ,guru lagu ,guru wilangane tembung gambuh ?

Jawaban

            Tembang Macapat yaiku tembang utawa puisi

tradisional ing tlatah Jawa sing paugeran – paugerane ono telu, yaiku guru lagu,

guru gatra, lan guru wilangan. Tembang Macapat katah contone, antarane

Maskumambang, Mijil, Sinom, Kinanthi , Asmarandana, Gambuh, Dhandhanggula,

Durma, Pangkur, Megatruh, lan Pucung.

 

           

Ing ngisor iki panjabaran utawa tegese saka paugeran ing Sekar Macapat :

1.    Guru

Gatra, yaiku cacahing utawi jumlahing gatra ing tembang macapat (yaitu jumlah

baris dalam lagu macapat).

2.    Guru

Wilangan, yaiku cacahing wanda ing saben sagatra (yaitu jumlahnya suku kata

pada setiap baris).

3.    Guru

Lagu, yaiku tibaning swara ing saben pungkasaning gatra (yaitu jatuhnya suara

vokal di setiap akhir baris).

 

   

           Saben Tembang Macapat, guru lagu, guru

gatra, lan guru wilangane benten. Panjelasane Paugeran tembang macapat ( Guru

gatra, guru wilangan, lan guru lagu ) saben macapat, ingkang luwih jelase saged

ditingalipun ing lampiran foto.

 

Detail

Tambahan

Kelas             

: X

Pelajaran      

: B. Daerah

Kategori        

: Bahasa Jawa

Kata

Kunci    : Tegese Paugeran Sekar Macapat, Paugeran Tembang

Macapat Gambuh, 11 Tembang Macapat, Pangerten Tembang Macapat.

Kode              

: –

Leave a Comment