Contoh geguritan bertema pendidikan

Contoh geguritan bertema pendidikan

Jawaban

^SEKOLAH^

Wiwit esuk tekan awan

Ngangsu Kawruh golek ilmu

Para Guru nggulawentah, kanthi sabar

Mulang lan ndidik para siswa kanthi gemi

Sekolahku

Panggonan nomer loro sawise omahku

Sekolahku

Di didik mring guru

Supaya dadi bocah kang mituhu.

^GURUKU^

Panjengan dudu Wong tuwaku

Nanging, panjengan ngajari luwih saka wongtuwaku

Guruku

Senajan bayaranmu sethithik ora dadi pikir

Senajan kudu mangkat wayah esuk

Kondur wanci Surup

Semangatmu ora kendho

Matur Nuwun Guruku

Panjengan dadi sumber ilmu

Leave a Comment