Cara mencari tinggi segitiga

Cara mencari tinggi segitiga

Jawaban

Jawaban :

Segitiga siku siku

Luas segitiga

Langkah langkah

Segitiga mempunyai ciri-ciri :

  1. mempunyai 3 titik sudut
  2. Mempunyai 3 sisi
  3. Ketiga sudutnya berjumlah 180°

Rumus mencari tinggi pada segitiga siku-siku

Rumus mencari tinggi pada luas segitiga

?•?•?•?•?•?•?•?•?

Leave a Comment