Buah iman kepada rasul adalah ….

Buah iman kepada rasul adalah ….

Jawaban

Buah iman kepada rasul adalah menjadikan Rasul sebagai Panutan, mengikuti semua jejak Rasulullah, Menghidup-hidupkan Sunnah Rasul.

Pengertian iman kepada rasul Allah adalah mempercayai bahwa rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah swt untuk menerima wahyu dan kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya agar dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.

Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang ke empat, setelah beriman kepada Allah swt, Malaikat dan Kitab-kitab.

jumlah rosul ada 313 orang namun yang wajib kita ketahui ada 25 orang

Pembahasan

maksud dari iman kepada nabi dan rasul adalah

mempercayai keberadaan nabi dan rosul

mempercayai bahwa risalah yg dibawanya dari Allah

melaksanakan semua risalah yg dibawanya

Buah dari Iman kepad Rasul adalah menjadikan Rasul sebagai Panutan, mengikuti semua jejak Rasulullah, Menghidup-hidupkan Sunnah Rasul.

Leave a Comment