Bagaimana cara menghormati otangtua dan guru ? jelaskan

Bagaimana cara menghormati otangtua dan guru ? jelaskan

Jawaban

Sikap dan perilaku yang menunjukkan birrul walidain

 

Mengikuti segala nasihat yang baik dan berusaha menyenangkan hatinya. –

 

Selalu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta?ala.

 –

 

Bergaul dengan kedua orang tua dengan cara yang baik. –

 

Merendahkan diri dan tidak bersikap sombong kepada keduanya. –

 

 Apabila orang tua sudah meninggal, maka seorang anak harus memohonkan ampun kepada Allah, membayar utang, melaksanakan wasiat dan menyambung silaturrahim kepada teman dan kerabat kedua orang tuanya. –

 

Membantu orang tua dalam segala hal, baik akal fikiran, tenaga maupun financial.

Sikap dan perilaku yang menunjukkan hormat dan patuh/santun pada guru

 – Memuliakan, tidak menghina atau mencaci guru.

 

– Mendatangi tempat

belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. Rasulullah Shallallahu „Alaihi

 wa Sallam bersabda,

“Barangsiapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mud

ahkan baginya jalan menuju surga

.”

 (H.R. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah). – Ketika belajar hendaknya berpakaian rapi dan sopan – Tidak mengobrol atau sibuk sendiri saat guru sedang menjelaskan pelajaran. – Beranya kepada guru apabila ada sesuatu yang tidak dimengerti dengan cara yang baik. – Saat bertanya menggunakan cara dan bahasa yang baik. – Tidak menyeletuk atau bertanya yang tidak ada faedahnya yang sekedar mengolok-olok

Leave a Comment