Arti kata dear adalah…..

Arti kata dear adalah…..

Jawaban

A WORD “DEAR”

Pada dasarnya kata “dear” memiliki arti “sayang” dan sejenisnya, namun dalam berbagai konteks, dear juga memiliki arti lain sesuai dengan kedudukan apa yang ia tempati dalam suatu kalimat

Pembahasan

Kata “dear” dalam parts of speech (jenis jenis kata) ia tergolong dalam kata benda (noun), kata sifat atau keterangan (adjective), dan kata penjelas (adverb).

Contoh kata dear sebagai noun atau kata benda adalah:

 1. “don’t you worry, dear” (jangan khawatir, sayang)
 2. “I am fine, dear” (aku baik baik saja, sayang)
 3. “OK dear, I’ll buy it for you” (baiklah sayang, aku akan membelikannya untukmu)
 4. “good morning, dear” (selamat pagi, sayang)
 5. “I love you, dear” (aku mencintaimu, sayang)

Contoh kata dear sebagai adjective adalah:

 1. “a dear friend” (seorang teman baik)
 2. “my apologies, dear sir” (aku minta maaf, bapak yang terhormat)
 3. “dear reader” (pembaca yang terhormat)
 4. “my dear little dog has gone” (anjiing kecil kesayanganku hilang)
 5. “What happened to the dear little boy who used to play with you in the street?” (Apa yang terjadi pada bocah lelaki terkasih yang biasa bermain denganmu di jalan?)

Contoh kata dear sebagai adverb adalah:

 1. “they buy property cheaply and sell dear” (mereka membeli properti dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal)
 2. “I will treat him dear when he come back” (aku akan memperlakukannya dengan penuh sayang ketika dia kembali

pada situasi lain, kata dear juga digunakan untuk kata kejut, seperti “OH DEAR!!” (ya ampun / astaga) dan sebagainya. Tergantung pada konteks yang berlaku di dalam sebuah kalimat

Leave a Comment