Arti kata cidro bahasa jawa

Arti kata cidro bahasa jawa

Jawaban

Apa tegese cidra?

Jawaban

Pendahuluan

            Bahasa Jawa iku katah jenise. Wonten Bahasa Jawa Ngoko Lugu, Bahasa Jawa Ngoko Alus, Bahasa Jawa Krama Lugu, lan Bahasa Jawa Krama Alus. Saben jinising bahasa jawa iku miduweni kagunaan ingkang benten. Ana ingkang digunakake marang sakpadha, ana ingkang digunakake marang wong sing luwih tuwo, ana ingkang digunakake marang wong sing dikurmati, lan ana ingkang digunakake marang wong sing luwih enom.

Pembahasan

              Ing ngisor iki salah sawjining conto basa. Tembung-tembung ing ngisor iki bakal tak jlentrehake teges-tegese supaya dadi tembung ingkang gampang dipahami.

 • Aneng, tegese ana ing, ada di, di.
 • Candhake, tegese teruse, selanjute.
 • Cidra, tegese ingkar janji, ora menuhi janji.
 • Dakocori, tegese dialirake, dialirkan.
 • Ditancepake, tegese ditusukake, ditancapkan.
 • Duda, tegese lanang sing wis ora nduwe garwa maneh.
 • Garwa, tegese Istri, Bojo.
 • Ijo Royo-Royo, tegese Ijo tenan, hijau banget, hijau sekali.
 • Kalpika, tegese ali-ali, cincin.
 • Kuncup, tegese nutup, ora ngembang, ora mbuka.
 • Mbujang, tegese durung nduwe garwa.
 • Nagari, tegese Negara.
 • Nggandhul, tegese Nggantung.
 • Ngudi, tegese ngusahakake, ngupayakake.
 • Njanur Gunung, tegese tumben, ndengaren, ora biasane.
 • Nyawiji, tegese Nyatu, Dadi Siji, Bersatu.
 • Ora gelem rabi, tegese Tidak mau menikah, ora gelem nikah.
 • Padha, tegese sami, sama.
 • Prasaja, tegese Jujur, Terus Terang, sederhana.
 • Pungkasan, tegese sing terakhir, keri dewe.
 • Rabi, tegese Nikah, Berumah Tangga.
 • Ron, tegese godhong, daun.
 • Senadyan, tegese Walaupun, meskipun.
 • Udakara, tegese Udakawis, kira-kira, kurang lebih.

Kesimpulan

           Cidra utawa cidro ing basa jawa tegese ingkar janji utawa ora menuhi janji.

Leave a Comment