Apakah sah puasa orang yang sudah mumayyiz jelaskan?

Apakah sah puasa orang yang sudah mumayyiz jelaskan?

Jawaban

Puasa orang yang sudah mumayyiz adalah sah, karena mumayiz merupakan salah satu syarat wajib berpuasa.

Pembahasan

Bila ditinjau secara bahasa, kata puasa merupakan berasal dari bahasa Arab yakni kata shaum atau shiyam yang memiliki arti menahan. Adapun pengertian secara istilah, puasa meupakan kegiatan menahan diri dari segala yang membatalkannya dengan cara-cara yang khusus. Puasa tidak hanya menahan  rasa lapar dan haus saja, melainkan puasa juga merupakan usaha kita untuk bertahan dari hawa nafsu. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berpuasak, Rasulullah SAW pun juga menganjurkan hambanya untuk senantias berpuasa. Tidak hanya puasa wajub ramadhan, akan tetapi juga puasa sunnah lainnya. Allah SWT berfirman didalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, sebagai berikut:

??????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????? ?????????? ????? ?????? ????? ?????????? ???? ?????????? ??????????? ????????????

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”

Adapun syarat wajib puasa, antara lain:

Mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam.

 • Telah melalui masa baligh atau telah mencapai umur dewasa.
 • Mempunyai akal.

 • Sehat jasmani dan rohani.
 • Bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh.
 • Suci dari haid dan nifas.
 • Mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan.

Adapun hal yang disunahkan ketika berpuasa, antara lain:

 • Melaksanakan sahur.
 • Segera berbuka saat waktu buka puasa.
 • Membaca doa buka puasa.
 • Berbuka dengan yang manis-manis.
 • Memberi makan pada orang yang berbuka.
 • Memperbanyak ibadah, bersedekah, dan lain sebagainya.

Adapun hikmah puasa ramadan

 • Berpuasa dapat melatih kesabaran kita, karena saat berpuasa kita diharuskan untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, dan juga hawa nafsu
 • Berpuasa juga dapat membentuk karakter yang akhlaqul karimah didalam diri kita
 • Berpuasa dapat mempengaruhi kondisi fisik menjadi lebih sehat.
 • Berpuasa dapat  meningkatkan rasa syukur dalam diri kita
 • Berpuasa juga dapat meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang.
 • Berpuasa dapat  membersihkan diri kita dari dosa-dosa.
 • Berpuasa membuat kita terbiasa hidup hemat.

Leave a Comment