Apa saja bagian-bagian surat dalam bahasa jawa dan penjelasa

Apa saja bagian-bagian surat dalam bahasa jawa dan penjelasannya

Jawaban

Jawaban :

Bagian-bagian Layang (Surat) :

 1. Satata Basa (alamat surat) yaiku alamat layang kang biasane wonten ing pojok tengen nduwur.
 2. Adangiyah yaiku pangucapan puji lan syukur utawa kata pamuji rahayu.
 3. Purwaka (salam pembuka) yaiku ucapan pembukaning layang utawa nginformasikaken kabar kang kirim layang lang pangarep-arep kang dikirim layang uga slamet waras.
 4. Surasa basa yaiku isining surat/layang ngenani informasi apa kang arep diwenehna marang sing dituju.
 5. Wasana basa yaiku kalimat penutup ing akhir layang.
 6. Titi mangsa yaiku tanggal/ wektu penulisane layang.
 7. Peprenah (nama pengirim) yaiku asale pengirim layang saka sapa.
 8. Tapak asma yaiku tanda tangan pengirim.
 9. Asma terang yaiku nama lengkap kang nggawe layang.

Penjelasan :

“Layang (Surat)”

Layang (surat) yaiku kalebu media komunikasi tulis ingkang digunakake kanggo nyampekaken informasi.

Jenis-jenis Layang (surat) :

 • Layang iber-iber (surat pribadi), yaiku layang ingkang ditujukake marang wong siji utawa pribadi.
 • Layang kitir, yaiku layang kang isine pesan singkat utawa kang biasa kasebut memo.
 • Layang ulem, yaiku layang kang isine undangan acara.
 • Layang lelayu, yaiku layang kang isine pawarta sedane uwong.

Bagian-bagian layang (surat) :

1. Satata Basa (alamat surat) yaiku alamat layang kang biasane wonten ing pojok tengen nduwur.

 • Tuladha : Banyumas, 21 Februari 2020

2. Adangiyah yaiku pangucapan puji lan syukur utawa kata pamuji rahayu.

 • Tuladha : Winantu ing bagya mulya

3. Purwaka (salam pembuka) yaiku ucapan pembukaning layang utawa nginformasikaken kabar kang kirim layang lang pangarep-arep kang dikirim layang uga slamet waras.

 • Tuladha : “Sesarengan surat menika, kula ngaturi kabar bilih keluarga teng banyumas alhamdulillah diparingi sehat. Lan mugi-mugi keluarganipun pak lik tek Semarang semanten ugi.” utawa “Assalamu’alaikum Wr. Wb”.

4. Surasa basa yaiku isining surat/layang ngenani informasi apa kang arep diwenehna marang sing dituju.

5. Wasana basa yaiku kalimat penutup ing akhir layang.

 • Tuladha : Cekap semanten, saking kawigatesanipun kula aturaken matur nuwun.

6. Titi mangsa yaiku tanggal/ wektu penulisane layang.

7. Peprenah (nama pengirim) yaiku asale pengirim layang saka sapa.

 • Tuladha : Kanca Sekolah, Adhimu saka paran.

8. Tapak asma yaiku tanda tangan pengirim.

9. Asma terang yaiku nama lengkap kang nggawe layang.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Pelajari Lebih Lanjut :

Materi Drama

 • 9768163″ class=”sg-link”>9768163
 • 26949174″ class=”sg-link”>26949174

Detail Jawaban :

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 6

Materi : Layang (Surat)

Kode kategorisasi : 6.13

Kata kunci : Pengertian, Jenis, lan Bagian-bagian Layang/ Surat

#Optiteamcompetition

Leave a Comment