Apa nama lain senam irama ???

Apa nama lain senam irama ???

Jawaban

Nama lain dari senam irama ialah senam ritmik. Senam irama sendiri dapat kita maknai sebagai suatu jenis senam yang memiliki bermacam gerakan dan dilakukan dengan di iringi oleh musik.

Berikut ini beberapa unsur dalam Senam Irama, yang mana di antaranya ialah:

 • Keindahan
 • Ketrampilan
 • Keluwesan
 • Kelenturan
 • Kekuatan
 • Keseimbangan
 • Ketepatan irama

Pembahasan

Berikut ini beberapa macam senam, yang mana di antaranya ialah:

 • Senam Artistik, yang mana Senam Artistik adalah salah satu jenis senam di mana gerakannya disusun dari masing- masing alat dan telah ditetapkan sesuai pertandingan berlaku.
 • Senam Ritmik Sportif, yang mana Senam Ritmik Sportif adalah salah satu jenis senam yang berasal dari pengembangan senam irama yang juga diiringi oleh irama musik.
 • Senam Akrobatik, yang mana Senam Akrobatik adalah salah satu jenis senam yang mengendalikan gerak akrobatik.
 • Senam Trampolin, yang mana Senam Trampolin adalah salah satu jenis senam yang berasal dari pengembangan senam yang dilakukan di atas trampolin.

Berikut ini beberapa manfaat dalam melakukan senam irama, yang mana di antaranya ialah:

 • Melatih keseimbangan
 • Menambah kekuatan otot
 • Mengoptimalkan fungsi otak
 • Membantu menyehatkan mental
 • Meningkatkan fleksibilitas pada anak

Leave a Comment