Apa artinya al ahad??

Apa artinya al ahad??

Jawaban

Arti dari Al Ahad adalah yang Maha Esa. Al Ahad adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama ALLAh yang indah yang terpada dalam surah Al Ikhlas ayat 1.

PEMBAHASAN

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memiliki 99 nama yang baik dan Indah, atau dalam bahasa arab disebut dengan Asmaul Husna. Asma Artinya nama, sedangkan husna artinya baik. Kemudian secara harfiah gelar, sebutan dan nama-nama Allah ini disesuaikan dengan sifat-sifat Allah. Dan sifat serta nama inipun menyatu dalam kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Al Ahad a adalah salah satu Asmaul Husna atau nama-nama ALLAH yang indah yang berati ALLAH Maha Esa, artinya bahwa tidak ada tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain ALLAH. Ini merupakan inti dari ajaran islam yang mengajak kepada Tauhid.

Nama Al Ahad ada dalam surah Al Ikhlas, dimana surah ini merupakan inti dari ajaran islam tentang ketauhidan.

Surat Al-Ikhlas

?????? ??????? ???????????? ??????????

???? ???? ??????? ?????? ??? ??????? ????????? ??? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ?????? ??????? ??????? ??

1). Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa

2). Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu

3). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan

4). Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

Adik-adik perlu diketahui, ketika sayyidina Bilal disiksa oleh tuannya karena masuk islam, maka tanpa henti ia berkata AHADUN AHAD !” ( ALLAH ITU SATU, ALLAH ITU SATU! ). Walapun begitu berat siksaaan yang ia terima.

Leave a Comment