Apa arti dari sahabat till jannah

Apa arti dari sahabat till jannah

Jawaban

Sahabat till jannah merupakan arti dari Sahabat sampai ke surga.

Pembahasan

Ukhuwah fillah till jannah adalah persaudaran antara sesama muslim yang berlangsung hingga kesurganya ALLAH Subhanahu Wa Tala.

Sahabat Adalah orang yang setia kepada kita Meskipun kita dalam keadaan sedih, senang, sakit, atau yang lain sahabat akan tetap ada untuk kita.

  • 15 perilaku terpuji dapat di simak di 7647155″ class=”sg-link”>7647155

Persahabatan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerja sama dan saling mendukung antara dua individu. Sahabat juga akan terlibat dalam perilaku saling menolong, seperti tukar-menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Sahabat adalah orang yang memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif.

Nilai penting dalam persahabatan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

???????? ??????????????? ???????? ????????????? ?????? ???????????? ????????????? ??????? ??????????? ????????????

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat

Leave a Comment