Alasan mengapa waktu sangat penting dalam sejarah

Alasan mengapa waktu sangat penting dalam sejarah

Jawaban

Kelas : X

Pelajaran : Sejarah

Kategori : Hakikat dan Ruang Lingkup Sejarah

Kata Kunci : Waktu dan Sejarah, Unsur-Unsur Sejarah

Waktu amat penting dalam sejarah dikarenakan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam sejarah selain ruang dan manusia.

Dalam hal ini, sejarah merupakan studi mengenai aktivitas manusia dilihat dari kurun waktunya sehingga waktu menjadi unsur dan konsep penting dalam sejarah. Waktu sebagai unsur sejarah menjadikan sifat kronologis menjadi amat penting sehingga dikenal adanya periodisasi.

Leave a Comment